6.2 Tre shembuj

Mosha dixhitale hulumtimi social do të përfshijë studimet ku të arsyeshme, të mirë-që do të thotë njerëzit do të pajtohen në lidhje me etikën.

Në mënyrë për të mbajtur diskutimin e etikës hulumtuese konkret, unë do të fillojë me tre shembuj të studimeve të moshës dixhitale të cilat kanë gjeneruar polemika etike. Unë e kam zgjedhur këto studime të veçanta për dy arsye. Së pari, nuk ka përgjigje të lehta për asnjë prej tyre. Kjo është, mendoj se e arsyeshme, të mirë-që do të thotë njerëzit do të pajtohen rreth asaj nëse këto studime duhet të kishte ndodhur dhe çfarë ndryshimesh mund të përmirësuar ato. Kjo mungesë e përgjigjeve të lehtë është karakteristikë e disa studimeve sot, dhe unë pres që kjo do të bëhet më e zakonshme në të ardhmen. Së dyti, këto tri studime përfshijnë shumë nga parimet, kornizat, dhe zonat e tensionit që do të pasojnë më vonë në kapitullin.