6.2 Tri príklady

Digitálny vek sociálnej Výskum sa bude týkať štúdia, kde rozumné, dobrými úmyslami ľudia nebudú súhlasiť o etike.

V záujme zachovania diskusii o vedeckej etiky betón, začnem s tromi príklady digitálneho veku štúdií, ktoré viedli k vzniku etickú polemiku. Ja si vybrali tieto konkrétne štúdie z dvoch dôvodov. Po prvé, nie sú tam žiadne jednoduché odpovede týkajúce sa niektorého z nich. To znamená, že si myslím, že rozumní, dobre mienené ľudia nesúhlasia, či tieto štúdie by sa stalo, a aké zmeny by im mohli zlepšiť. Tento nedostatok jednoduchých odpovedí je charakteristická niektorých štúdiách dnes, a ja sa očakávať, že sa stane bežnejšie v budúcnosti. Po druhé, tieto tri štúdie stelesňujú mnohé z princípov, rámcov, a oblastí napätie, ktoré budú nasledovať neskôr v tejto kapitole.