6.2 Trzy przykłady

Era cyfrowa badań społecznych będzie obejmować studia, gdzie rozsądne, dobre intencje ludzie nie zgadzają się etyki.

W celu utrzymania dyskusję etyki badań betonu, zacznę z trzema przykładami cyfrowych badań wiekowych, które wygenerowały etyczne kontrowersje. Wybrałam te szczególne studia z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma łatwych odpowiedzi na temat każdego z nich. Oznacza to, że uważam, że rozsądne, dobre intencje ludzie nie zgadzają się, czy badania te powinny się stało i jakie zmiany może je poprawić. Ten brak łatwych odpowiedzi jest charakterystyczne dla niektórych badaniach dzisiaj, i spodziewam się, że stanie się bardziej powszechne w przyszłości. Po drugie, te trzy prace ucieleśniają wiele zasad, ram, i obszary napięć, które nastąpią w dalszej części rozdziału.