shtojca teknike

Ky seksion do të marrë një qasje matematikore për marrjen e mostrave dhe vlerësimit në probabilitetit dhe jo-probabilitetit mostra. Ajo do të tërheqë në Särndal, Swensson, and Wretman (2003) dhe Särndal and Lundström (2005) .