Տեխնիկական Հավելված

Այս բաժինը կունենա մաթեմատիկական մոտեցում է նմուշառման եւ գնահատման հավանականությունը եւ ոչ հավանականություն նմուշների. Դա կլինի ոչ ոքի է Särndal, Swensson, and Wretman (2003) Եւ Särndal and Lundström (2005) :