përkthime Machine

Ju jeni duke e lexuar një përkthim makinë e pak nga pak: Kërkime Sociale në kohën digjitale. Sepse kjo është përkthim makinë, ajo mund të jetë e paqartë në kohë. Nëse ju do të donte për të na ndihmuar të publikojë një version të këtij libri në gjuhën tuaj, ju lutemi na dërgoni email në info@bitbybitbook.com .

përkthim ynë makinë është bërë nga Google Translate. Ata do të donte për të shtuar këtë mohim ligjore:

Ky shërbim MUND TË PËRMBAJNË përkthimet Powered by Google. GOOGLE poshtë të gjitha GARANCI lidhen me përkthimet, shprehur apo të nënkuptuar, duke përfshirë çdo GARANCITË E saktësinë, besueshmërinë, dhe çdo GARANCITË E NËNKUPTUARA TË SHITJES, PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR DHE NONINFRINGEMENT.