Tehnički dodatak

Ovo poglavlje će se matematički pristup uzorkovanja i procjena u uzorcima verovatnoća i ne-vjerovatnoće. To će privući na Särndal, Swensson, and Wretman (2003) i Särndal and Lundström (2005) .