Teknikal na apendiks

Ang seksyon na ito ay magdadala sa isang matematiko sa sampling at kuru-kuro sa probability at di-posibilidad samples. Ito ay gumuhit sa Särndal, Swensson, and Wretman (2003) at Särndal and Lundström (2005) .