apéndice técnico

Esta sección terá unha visión matemática para a mostraxe e estimación en mostras de probabilidade e non probabilidade. Vai deseñar en Särndal, Swensson, and Wretman (2003) e Särndal and Lundström (2005) .