I-appendix ye Technical

Lesi sigaba liyothatha zezibalo Indlelanchubo izibonelo zalokho futhi ukulinganisa in amasampula okungenzeka kanye non-ematfuba. Kuyoba udweba Särndal, Swensson, and Wretman (2003) kanye Särndal and Lundström (2005) .