2.4 Strategjitë e Kërkimit

Duke pasur parasysh këto dhjetë karakteristikat e burimeve të mëdha të të dhënave dhe kufizimet e natyrshme e të dhënave edhe më të vëzhguara në mënyrë të përkryer, se çfarë lloj i strategjive kërkimore janë të dobishme? Kjo është, se si mund të mësojmë kur ne nuk bëni pyetje dhe nuk do të kandidojë eksperimente? Kjo mund të duket se njerëzit thjesht shikuar nuk mund të çojë në kërkime interesante, por që nuk është rasti.

I shoh tri strategji kryesore për të mësuar nga të dhënat vëzhgimor: gjëra të numërimit, parashikimin e gjërave, dhe përafrimit eksperimente. Unë do të përshkruaj secilën prej këtyre qasjeve-e cila mund të quhet "strategji hulumtuese" apo "recetave hulumtuese" -Dhe unë do të ilustrojnë me shembuj. Këto strategji janë as reciprokisht ekskluzive apo shterues, por ata e bëjnë të kapur një shumë të hulumtimit me të dhënat vëzhgimor.

Të parashikojnë pretendimet që pasojnë, duke numëruar gjërat është më e rëndësishme kur po empirike gjykimin mes parashikimeve nga teori të ndryshme. Parashikimi, dhe sidomos nowcasting, mund të jenë të dobishme për krijuesit e politikave. Së fundi, të dhënat e madhe rrit aftësinë tonë për të bërë vlerësime shkakësore nga të dhënat vëzhgimor.