Technical apendise

niini nga seksyon sa usa ka matematika pamaagi sa sampling ug pagbana-bana sa kalagmitan ug non-kalagmitan sample. Kini sa pagkalos sa Särndal, Swensson, and Wretman (2003) ug sa Särndal and Lundström (2005) .