6.7 Këshilla praktike

Përveç parimeve të larta të njëjtit mendim etike, ka çështje praktike në etikën e hulumtimit.

Përveç parimeve etike dhe kornizave të përshkruara në këtë kapitull, unë do të doja të ofrojë tri këshilla praktike të bazuara në përvoja ime personale kryerjen, shqyrtimin dhe diskutimin e hulumtimeve sociale në moshën dixhitale.