Технички додатак

Овај део ће бити математички приступ узорковања и процене у вероватноће и не вероватноће узорака. Она ће се ослањају на Särndal, Swensson, and Wretman (2003) Särndal and Lundström (2005) .