6.8 Përfundim

Hulumtimi Social në moshën dixhitale ngre çështje të reja etike. Por, këto çështje nuk janë të pakapërcyeshme. Nëse ne, si komunitet, mund të zhvillojnë ndahet normat etike dhe standardet të cilat janë të mbështetura edhe nga studiuesit dhe publiku, atëherë ne mund të shfrytëzuar aftësitë e moshës dixhitale në mënyra që janë përgjegjës dhe të dobishme për shoqërinë. Ky kapitull paraqet përpjekjen time për të na lëvizin në këtë drejtim, dhe unë mendoj se çelësi do të jetë për studiuesit për të miratuar të menduarit bazuar në parime, duke vazhduar të ndjekin rregullat e duhura.

Në kushtet e fushës, ky kapitull është fokusuar në perspektivën e një studiues individual kërkon njohuri gjeneralizime. Si e tillë, ajo e lë jashtë pyetje të rëndësishme në lidhje me përmirësimet në sistemin e mbikëqyrjes etik të hulumtimeve; pyetje në lidhje rregullimin e mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave nga kompanitë; dhe pyetje në lidhje me mbikëqyrjen masive nga qeveritë. Këto pyetje të tjera janë padyshim komplekse dhe e vështirë, por kjo është shpresa ime se disa nga idetë nga etikën e hulumtimit do të jetë e dobishme në këto kontekste të tjera.