6.4.3 Drejtësisë

Drejtësia është për të siguruar që rreziqet dhe përfitimet e hulumtimit janë të shpërndara në mënyrë të drejtë.

Raporti Belmont argumenton se parimi i Drejtësisë trajton shpërndarjen e barrës dhe përfitimet e hulumtimit. Kjo është, ajo nuk duhet të jetë rasti që një grup në shoqërinë bartë shpenzimet e hulumtimit, ndërsa një grup tjetër korr përfitimet e saj. Për shembull, në 19 dhe fillim të shekullit 20, barrën e që shërbejnë si lëndë e hulumtimit në provat mjekësore ra kryesisht mbi të varfërit, dhe përfitimet e kujdesit shëndetësor të përmirësuar rrodhi kryesisht për të pasurit.

Në praktikë, parimi i drejtësisë është interpretuar fillimisht rreth idesë se njerëzit të pambrojtur duhet të mbrojtur nga hulumtuesit. Me fjalë të tjera, studiuesit nuk duhet të lejohen të qëllimisht pre në të pafuqishmëve. Ajo është një model shqetësuese se në të kaluarën, një numër i madh i studimeve etike problematike kanë përfshirë pjesëmarrës jashtëzakonisht të cenueshme, duke përfshirë qytetarët e paarsimuar dhe të drejta e votës (Jones 1993) ; të burgosurit (Spitz 2005) ; institucionalizuara, fëmijët me aftësi të kufizuara mendore (Robinson and Unruh 2008) ; dhe pacientët e vjetër dhe debilitated spitalore (Arras 2008) .

Rreth 1990, megjithatë, pikëpamjet e Drejtësisë filloi të lëkundur nga mbrojtja për qasje (Mastroianni and Kahn 2001) . Për shembull, aktivistët argumentoi se fëmijët, gratë dhe pakicat etnike e nevojshme për t'u përfshirë në mënyrë eksplicite në provat klinike në mënyrë që këto grupe mund të përfitojnë nga njohuritë e fituara nga këto gjykime.

Përveç pyetjeve në lidhje me mbrojtjen dhe qasjen, parimi i drejtësisë është interpretuar shpesh për të ngritur pyetje në lidhje me kompensimin e duhur për pjesëmarrësit-çështjet që janë objekt i debatit intensiv në etikën mjekësore (Dickert and Grady 2008) .

Aplikimi i parimit të drejtësisë për tre shembujt ofron edhe një mënyrë tjetër për të vlerësuar ato. Pjesëmarrësit në asnjë nga studimet janë kompensuar financiarisht. Encore ngre pyetjet më komplekse në lidhje me parimin e drejtësisë. Ndërsa parimi i bamirësisë mund të sugjerojnë përjashtuar pjesëmarrës nga vendet me qeveritë shtypëse, parimi i drejtësisë mund të argumentojnë kundër mohuar këtyre njerëzve mundësinë për pjesëmarrësit në-dhe përfitojnë nga-sakta matjet e censurës në internet. Rasti i Shijes, lidhjet, dhe Koha gjithashtu ngre pyetje. Në këtë rast, një grup studentësh mbart barrën e hulumtimit dhe të shoqërisë si një e tërë përfitime. Për të qenë të qartë, megjithatë, kjo nuk ishte një popullsi veçanërisht të pambrojtur. Së fundi, në emocional infektimit pjesëmarrësit ishin një mostër nga popullsia më shumë gjasa për të përfituar nga rezultatet e hulumtimit, një situatë përputhet me parimin e drejtësisë.