Tehnična priloga

Ta oddelek bo matematični pristop k vzorčenje in ocenjevanje v verjetnosti in ne verjetnostnih vzorcih. To se bo opirala na Särndal, Swensson, and Wretman (2003) in Särndal and Lundström (2005) .