5.5 Projektimi tuaj

Pesë parimet për ndërtimin e një projekt bashkëpunimi në masë: motivojë pjesëmarrësit, levave heterogjenitet, të përqendruar vëmendjen, të mundësojë të papritur, dhe të jenë etike.

Tani që ju mund të jenë të ngacmuar në lidhje me potencialin për bashkëpunimin në masë të zgjidhur problemin tuaj shkencore, unë do të doja të ju ofrojmë disa këshilla se si të vërtetë të bëjë atë. Edhe pse bashkëpunimet masive janë më pak të njohur se teknikat në kapitujt e mëparshëm, të tilla si anketat dhe eksperimente, bashkëpunimet në masë nuk janë në thelb më e vështirë. Për shkak të teknologjive që ju do të jetë në gjendje për të shfrytëzuar janë duke u zhvilluar me shpejtësi, këshilla më e dobishme se unë mund të ofrojë është shprehur në termat e parimeve të përgjithshme, në vend që të hap-pas-hapi instruksionet. Ka 5 parime të përgjithshme që unë mendoj se do të jetë e dobishme për ju, kur ju të hartuar projekte kërkimore bashkëpunim masive: motivuar pjesëmarrësit, levave heterogjeniteti, të përqendruar vëmendjen, të mundësojë të papritur, dhe të jenë etike.