texnik ilova

Ushbu bo'limda ehtimollik va nooziq-ehtimollik namunalarida namuna olish va baholash uchun matematik yondashuv o'tadi. Bu chizish bo'ladi Särndal, Swensson, and Wretman (2003) va Särndal and Lundström (2005) .