lampiran teknikal

Seksyen ini akan mengambil pendekatan matematik untuk pensampelan dan penganggaran dalam kebarangkalian dan bukan kebarangkalian sampel. Ia akan menggunakan Särndal, Swensson, and Wretman (2003) dan Särndal and Lundström (2005) .