tekniskt tillägg

Detta avsnitt kommer att ta en matematisk metod för provtagning och uppskattning i sannolikhets och icke-sannolikhetsurval. Det kommer att bygga på Särndal, Swensson, and Wretman (2003) och Särndal and Lundström (2005) .