technická príloha

Táto časť bude trvať matematický prístup k odberu vzoriek a odhad pravdepodobnosti a non-pravdepodobnostné vzoriek. To bude vychádzať z Särndal, Swensson, and Wretman (2003) a Särndal and Lundström (2005) .