Техническо допълнение

В този раздел ще се математически подход към вземането на проби и оценка на вероятностите и не-случайни извадки. То ще се основава Särndal, Swensson, and Wretman (2003) и Särndal and Lundström (2005) .