4.7 Përfundim

Mosha dixhitale ofron shkencëtarëve aftësinë për të drejtuar eksperimente që nuk ishin mundur më parë. Jo vetëm që mund të studiuesit drejtuar eksperimente masive, ato gjithashtu mund të përfitojnë nga të natyrës specifike të eksperimenteve dixhitale për të përmirësuar vlefshmërinë, vlerësojnë heterogjenitetin e efekteve të trajtimit, dhe të izoluar mekanizmave. Këto eksperimente mund të bëhet në mjedise tërësisht dixhital, ose duke përdorur pajisjet dixhitale në botën fizike.

Si kapitulli tregoi, këto eksperimente mund të bëhet në partneritet me kompani të fuqishme apo qeveritë, ose ata mund të bëhet tërësisht nga studiues; ju nuk keni nevojë për të punuar në një kompani të madhe të teknologjisë për të drejtuar një eksperiment dixhitale. Nëse ju bëni të hartuar vetë eksperimentin tuaj, ju mund të përzënë koston tuaj ndryshueshme në 0, dhe ju ACN përdorni 3 R's-Replace, të përsosin, dhe Ulja-për të ndërtuar etikën në dizajnin tuaj. Fuqia në rritje studiuesve për të ndërhyrë në jetën e miliona njerëzve do të thotë se ne duhet të kemi një rritje korresponduese në vëmendjen tonë për të hartuar etike të kërkimit. Me fuqi të madhe vjen përgjegjësi të madhe.