ტექნიკური დანართი

ამ სექციაში მიიღებს მათემატიკური მიდგომა შერჩევის და შეფასების ალბათობის და არასამთავრობო ალბათობა ნიმუშები. ეს ჩაერთვებიან Särndal, Swensson, and Wretman (2003) და Särndal and Lundström (2005) .