teknisk vedlegg

Denne delen vil ta en matematisk tilnærming til prøvetaking og estimering av sannsynlighets og ikke-sannsynlighetsutvalg. Det vil trekke på Särndal, Swensson, and Wretman (2003) og Särndal and Lundström (2005) .