techninis priedas

Šiame skyriuje bus matematinį požiūrį į mėginių ėmimo ir vertinimo tikimybių ir ne tikimybių pavyzdžius. Ji remsis Särndal, Swensson, and Wretman (2003) ir Särndal and Lundström (2005) .