faaopoopoga Technical

O lenei fuaiupu o le a ave se auala faamatematika e faataitaiga ma estimation i avanoa ma faataitaiga e le avanoa. O le a tusi i luga o Särndal, Swensson, and Wretman (2003) ma Särndal and Lundström (2005) .