2.4 Έρευνα στρατηγικές

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δέκα χαρακτηριστικά των μεγάλων πηγών δεδομένων και των εγγενών περιορισμών του ακόμα απόλυτα παρατηρούμενων δεδομένων, το είδος της έρευνας στρατηγικές είναι χρήσιμες; Δηλαδή, πώς μπορούμε να μάθουμε όταν δεν κάνουν ερωτήσεις και δεν τρέχει πειράματα; Μπορεί να φαίνεται ότι απλά βλέποντας οι άνθρωποι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσα έρευνα, αλλά αυτό δεν είναι η περίπτωση.

Βλέπω τρεις κύριες στρατηγικές για την εκμάθηση από τα παρατηρησιακά δεδομένα: καταμέτρηση πράγματα, πρόβλεψη πράγματα, και προσεγγίζει τα πειράματα. Θα περιγράψω κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις, που θα μπορούσε να ονομαστεί «στρατηγικές έρευνας" ή "έρευνα συνταγές» -και εγώ θα τους απεικονίζουν με παραδείγματα. Οι στρατηγικές αυτές δεν είναι ούτε αλληλοαποκλείονται ή εξαντλητικός, αλλά το κάνουν συλλάβει πολλή έρευνα με παρατηρησιακά δεδομένα.

Να προοιωνίζουν τις αξιώσεις που ακολουθούν, μετρώντας τα πράγματα είναι πιο σημαντικό όταν είμαστε εμπειρικά εκδίκαση μεταξύ προβλέψεις από διαφορετικές θεωρίες. Προβλέψεων, και κυρίως άμεσης πρόβλεψης, μπορεί να είναι χρήσιμο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Τέλος, μεγάλο δεδομένων αυξάνει την ικανότητά μας να κάνουν αιτιώδης εκτιμήσεις από δεδομένα παρατήρησης.