2.4 Strategie Výzkum

Vzhledem k těmto deset charakteristik velkých datových zdrojů a přirozeným omezením i dokonale pozorovaných dat, jaký druh strategií výzkumu jsou užitečné? To znamená, že jak se můžeme učit, když nebudeme klást otázky a neběží experimenty? Mohlo by se zdát, že právě dívají lidé nemohli vést k zajímavý výzkum, ale to není tento případ.

Vidím tři hlavní strategie pro učení se z pozorovací data: počítání věcí, předpovídání věcí a sbližování experimenty. Popíšu každý z těchto přístupů-, který by mohl být nazýván "výzkumné strategie" nebo "výzkumnými recepty" -a já jim to ilustrují příklady. Tyto strategie nejsou ani navzájem nevylučují ani vyčerpávající, ale oni přece zachytit hodně výzkumu s pozorovacích dat.

Nastínit nároky, které následují, počítání, co je nejdůležitější, když jsme empiricky rozhodování mezi predikcí z různých teorií. Předpovídání, a to zejména nowcasting, může být užitečné pro tvůrce politik. A konečně, zpracování velkých objemů dat zvyšuje naši schopnost provádět příčinné odhady z pozorovacích dat.