2.4 אסטרטגיות מחקר

בהתחשב עשר תכונות אלה של מקורות נתונים גדולים ואת המגבלות הפנימיות של נתונים שנצפו אפילו בצורה מושלמת, איזה סוג של אסטרטגיות מחקר שימושיות? כלומר, איך אנחנו יכולים ללמוד כשאנחנו לא שואלים שאלות ואינם להריץ ניסויים? זה אולי נראה פשוט כי אנשים צופים לא יכולים להוביל מחקר מעניין, אבל זה לא המקרה.

אני רואה שלוש אסטרטגיות עיקריות ללימוד מנתונים תצפיתיים: דברי ספירה, דברי חיזוי, ואת קירוב ניסויים. אתאר כל אחת גישות אלה, שאותם אפשר לכנות "אסטרטגיות מחקר" או "מתכוני מחקר" -ואז אמחיש אותם עם דוגמאות. אסטרטגיות אלה אינם ברי שוללות זו או ממצה, אבל הם עושים ללכוד הרבה מחקר עם נתונים תצפיתיים.

כדי לבשר את הטענות כי פעלו, וספר כל מיני דברים הוא חשוב ביותר כאשר אנו שיפוט אמפירי בין התחזיות של תאוריות שונות. חיזוי, ובמיוחד nowcasting, יכול להיות שימושי עבור קובעי מדיניות. לבסוף, נתונים גדולים מגבירים את היכולת שלנו לבצע הערכות סיבתי מנתונים תצפיתיים.