2.4 Stratégia Výskum

Vzhľadom na tieto desať charakteristík veľkých dátových zdrojov a prirodzeným obmedzeniam aj dokonale pozorovaných dát, aký druh stratégií výskumu sú užitočné? To znamená, že ako sa môžeme učiť, keď nebudeme klásť otázky a nebeží experimenty? Mohlo by sa zdať, že práve pozerajú ľudia nemohli viesť k zaujímavý výskum, ale to nie je tento prípad.

Vidím tri hlavné stratégie pre učenie sa z pozorovacie dáta: počítanie vecí, predpovedanie vecí a zbližovanie experimenty. Popíšem každý z týchto pri- budne, ktorý by mohol byť nazývaný "výskumné stratégie" alebo "výskumnými recepty" -a ja im to ilustrujú príklady. Tieto stratégie nie sú ani navzájom nevylučujú ani vyčerpávajúce, ale oni predsa zachytiť veľa výskumu s pozorovacích dát.

Načrtnúť nároky, ktoré nasledujú, počítanie, čo je najdôležitejšie, keď sme empiricky rozhodovanie medzi predikciou z rôznych teórií. Predpovedanie, a to najmä nowcasting, môže byť užitočné pre tvorcov politiky. A konečne, spracovanie veľkých objemov dát zvyšuje našu schopnosť vykonávať príčinnej odhady z pozorovacích dát.