5.4 recollida de dades distribuïda

Col·laboració en massa també pot ajudar amb la recol·lecció de dades, però és difícil de garantir la qualitat de les dades i mètodes sistemàtics per a la presa de mostres.

A més de la creació de la computació humana i trucades obertes, els investigadors també poden crear un projecte de recopilació de dades distribuïda. De fet, gran part de les ciències socials ia quantitativa basada en la recopilació de dades distribuïts en forma d'enquestes realitzades pels empleats. Per exemple, per recollir les dades de l'Enquesta Social General, una empresa és contractada que al seu torn contracta als entrevistadors que van a les llars dels enquestats per recollir informació d'ells. Però, ¿i si d'alguna manera podria comptar amb voluntaris com els recol·lectors de dades?

Com els exemples a continuació, a partir de l'ornitologia i la recopilació de dades distribuïda la informàtica presentes permet als investigadors per recopilar dades amb més freqüència i en més llocs que eren possibles anteriorment. A més, tenint en compte els protocols adequats, aquestes dades poden ser prou fiables per ser utilitzats per a la investigació científica. De fet, per a algunes preguntes d'investigació, recopilació de dades distribuïda és millor que qualsevol cosa que pogués ser possible de manera realista amb els recol·lectors de dades de pagament.