5.4 Distributed prikupljanje podataka

Masovna saradnja može pomoći u prikupljanju podataka, ali je lukav da bi se osigurala kvaliteta podataka i sistematskog pristupa uzorkovanja.

Pored kreiranja ljudskog obračuna i otvorenim pozivima, istraživači mogu stvoriti projekt distribuirane prikupljanje podataka. U stvari, mnogo kvantitativnih društvenih znanosti već se oslanja na distribuirane prikupljanje podataka u obliku ankete upravlja zaposlenih. Na primjer, za prikupljanje podataka za društveno Anketa general, kompanija je zaposlila da opet zaposli anketara koji idu u domove ispitanika za prikupljanje informacija od njih. Ali, šta ako bismo mogli nekako upisati volontera kao sakupljača podataka?

Kao primjere ispod od ornitološki i informatike-show prikupljanje distribuiranih podataka omogućava istraživačima da češće i na više mjesta nego bilo moguće ranije prikupljanje podataka. Nadalje, s obzirom na odgovarajuće protokole, ovi podaci mogu biti dovoljno pouzdan da se koristi za naučna istraživanja. U stvari, za neke istraživačka pitanja, distribuirati prikupljanje podataka je bolje nego ništa što bi realno bilo moguće sa plaća sakupljačima podataka.