5.4 Distribuované zber dát

Mass spolupráca môže tiež pomôcť pri zbere dát, ale je to zložité zabezpečiť kvalitu dát a systematické prístupy na odber vzoriek.

Okrem vytvárania ľudského výpočtu a otvorená výzva, výskumní pracovníci môžu tiež vytvárať distribuovaný projekt zberu dát. V skutočnosti, veľa z kvantitatívneho spoločenských vied už spolieha na distribuovanom zberu dát vo forme prieskumov spravovaných zamestnancami. Napríklad zbierať dáta pre General Social Survey, spoločnosť je najatý, ktorá zase najíma anketára, ktorí idú do respondenta domovov zhromažďovať informácie od nich. Ale čo keby sme mohli nejakým spôsobom získať dobrovoľníkmi ako datakolektor?

Ako príklady nižšie, zo ornitológie a computer science show zberu distribuovaných dát umožňuje vedcom zbierať dáta častejšie a na viacerých miestach, než bolo možné skôr. Ďalej, vzhľadom k príslušné protokoly, tieto dáta môžu byť natoľko spoľahlivé, aby sa používa na vedecký výskum. V skutočnosti, pre niektoré výskumné otázky, distribuovaný zber dát je lepšie ako čokoľvek, čo by bolo možné realisticky s platenými datakolektor.