5.4 Ukazuje zbieranie danych

Współpraca Mass może również pomóc w zbieraniu danych, ale jest to trudne do zapewnienia jakości danych i systematyczne podejście do pobierania próbek.

Oprócz tworzenia ludzkich obliczeń i otwartych połączeń, naukowcy mogą również tworzyć rozproszoną projekt zbierania danych. W rzeczywistości, wiele z nauk społecznych ilościowego już opiera się na gromadzeniu danych rozproszonych w formie ankiet administrowanych przez pracowników. Na przykład, aby zbierać dane dotyczące Walnego Social Survey, firma jest zatrudniony, który z kolei wynajmuje ankieterów, którzy udają się do domów respondenta do zbierania informacji od nich. Ale co zrobić, jeśli w jakiś sposób możemy pozyskać wolontariuszy zbierających dane?

W poniższych przykładach, z ornitologii i informatyka-show zbierania danych rozproszonych pozwala naukowcom częściej iw większej liczbie miejsc, niż było to możliwe wcześniej zbierać dane. Ponadto, biorąc pod uwagę odpowiednie protokoły, dane mogą być wystarczająco wiarygodne, aby stosować do badań naukowych. W rzeczywistości, w przypadku niektórych pytań badawczych, rozproszone zbieranie danych jest lepsze niż nic, że realistycznie możliwe z płatnych kolektorów danych.