5.4 Distribuerad datainsamling

Mass samarbete kan också hjälpa till med insamling av uppgifter, men det är svårt att säkerställa kvaliteten på uppgifterna och systematiska metoder för provtagning.

Förutom att skapa mänsklig beräkning och öppna samtal, kan forskarna också skapa ett distribuerat datainsamling projektet. I själva verket, en stor del av kvantitativ samhällsvetenskap redan förlitar sig på insamling distribuerad data i form av undersökningar som administreras av de anställda. Till exempel, för att samla in data för General Social Survey, är ett företag anlitade som i sin tur hyr intervjuare som går till svarandens hem för att samla in information från dem. Men vad händer om vi kunde på något sätt värva frivilliga som datainsamlare?

Som exemplen nedan-från ornitologi och datavetenskap-show insamling distribuerad data möjliggör för forskare att samla in data oftare och på fler ställen än var möjligt tidigare. Vidare, med tanke på lämpliga protokoll, kan dessa data vara tillförlitlig nog att användas för vetenskaplig forskning. Faktum är att för vissa frågeställningar, är insamling distribuerad uppgifter bättre än något som realistiskt skulle vara möjligt med betalda datainsamlare.