5.4 Dağıtılmış veri toplama

Kütle işbirliği aynı zamanda veri toplama ile yardımcı olabilir, ancak veri kalitesi ve örnekleme sistematik yaklaşımlar sağlamak zor.

İnsan hesaplama ve açık aramaları oluşturmanın yanı sıra, araştırmacılar da dağıtılmış veri toplama projesi oluşturabilir. Aslında, nicel sosyal bilimler çok zaten çalışanları tarafından yönetilen anketler şeklinde dağıtılan veri toplama dayanır. Örneğin, Genel Sosyal Anketi için veri toplamak için, bir şirket sırayla onlardan bilgi toplamak için davalının evlerine gitmek anketör işe olduğu kiraladı. Ama biz nedense veri toplayıcıları olarak gönüllü ne askere ne olurdu?

Ornitoloji ve bilgisayar bilimi gösterisi dağıtılmış veri toplama aşağıda örnek olarak daha sık ve daha fazla yerde daha önce mümkün olduğundan daha veri toplamak için araştırmacılar sağlar. Ayrıca, uygun protokoller göz önüne alındığında, bu veriler yeterince güvenilir bilimsel araştırma için kullanılmak üzere olabilir. Aslında, bazı araştırma soruları için, dağıtık veri toplama gerçekçi ödenen veri toplayıcıları ile mümkün olacağını bir şey daha iyidir.