5.4 Distribuert datainnsamling

Mass samarbeid kan også hjelpe til med innsamling av data, men det er vanskelig å sikre datakvalitet og systematiske tilnærminger til prøvetaking.

I tillegg til å lage menneskelig beregning og åpne samtaler, kan forskerne også lage en distribuert datainnsamling prosjekt. Faktisk mye av kvantitativ samfunnsvitenskapelig allerede er avhengig av distribuert datainnsamling i form av undersøkelser som administreres av ansatte. For eksempel, for å samle data for General Social Survey, er et selskap innleid som igjen ansetter intervjuere som går til respondentens hjem for å samle inn informasjon fra dem. Men, hva om vi kunne liksom verve frivillige som data samlere?

Som eksemplene nedenfor-fra ornitologi og informatikk oppmøte distribuert datainnsamling gjør forskerne å samle inn data oftere og på flere steder enn det som var mulig tidligere. Videre, gitt hensiktsmessige protokoller, kan disse data være pålitelig nok til å bli brukt for vitenskapelig forskning. Faktisk, for visse problemstillinger, er distribuert datainnsamling bedre enn noe som ville realistisk være mulig med betalt data samlere.