5.4 pengumpulan data teragih

Kerjasama massa juga boleh membantu dengan pengumpulan data, tetapi ia adalah sukar untuk memastikan kualiti data dan pendekatan yang sistematik untuk persampelan.

Selain mewujudkan pengiraan manusia dan panggilan terbuka, penyelidik juga boleh membuat satu projek pengumpulan data diedarkan. Malah, banyak sains sosial kuantitatif telah bergantung kepada pengumpulan data diedarkan dalam bentuk kaji selidik yang ditadbir oleh pekerja. Sebagai contoh, untuk mengumpul data bagi Penyiasatan Sosial Am, sebuah syarikat yang diupah yang seterusnya mengupah penemuramah yang pergi ke rumah responden untuk mengumpul maklumat daripada mereka. Tetapi, bagaimana jika kita dapat entah bagaimana mendapatkan sukarelawan sebagai pengumpul data?

Sebagai contoh di bawah-dari ilmu burung dan komputer sains menunjukkan pengumpulan data diedarkan membolehkan penyelidik untuk mengumpul data yang lebih kerap dan di lebih banyak tempat daripada mungkin, sebelum ini. Selanjutnya, diberikan protokol perlu, data ini boleh cukup dipercayai untuk digunakan untuk penyelidikan saintifik. Malah, bagi persoalan kajian tertentu, pengumpulan data diedarkan adalah lebih baik daripada apa-apa yang realistik akan mungkin dengan pengumpul data dibayar.