5.4 Разпределени събиране на данни

Mass сътрудничество може също да помогне със събиране на данни, но е трудно да се гарантира качеството на данните и систематични подходи за вземане на проби.

В допълнение към създаването на човешки изчисляване и открити процедури, изследователите могат да създават разпределена проект за събиране на данни. В действителност, много от количествен социална наука вече разчита на разпределени събиране на данни под формата на изследвания, проведени от служителите. Например, за да събират данните за общото социално изследване, една компания е наела, че от своя страна наема анкетьори, които отиват в домове респондент да събира информация от тях. Но, това, което, ако бихме могли по някакъв начин да привлече доброволци като колектори на данни?

Както по-долу примери, от орнитология и компютърни науки-шоу за събиране на разпределени данни дава възможност на учените да се събират данни по-често и на повече места, отколкото беше възможно по-рано. Освен това, предвид съответните протоколи, тази информация може да бъде достатъчно надежден, за да се използват за научни изследвания. Всъщност, за някои научни въпроси, разпределени за събиране на данни е по-добре от нищо, което реалистично би било възможно с платени колектори на данни.