ترجمه ماشین

شما در حال خواندن یک ترجمه ماشینی از بیت به بیت: تحقیقات اجتماعی در عصر دیجیتال. از آنجا که این ترجمه ماشینی است، ممکن است مبهم باشد در زمان. اگر شما می خواهم برای کمک به ما یک نسخه از این کتاب را منتشر در زبان شما، لطفا به ما ایمیل info@bitbybitbook.com .

ترجمه ماشینی ما این است که توسط گوگل ترجمه انجام می شود. آنها ما را دوست برای اضافه کردن این سلب مسئولیت حقوقی:

این سرویس ممکن است ترجمه شده توسط گوگل باشد. گوگل همه ضمانتنامههای مربوط به ترجمه، صریح یا ضمنی، از جمله هر گونه ضمانت از دقت، قابلیت اطمینان، و هر گونه ضمانت خرید و فروش، تناسب اندام برای یک هدف خاص و NONINFRINGEMENT.