машинни преводи

Вие четете превод машина на малко по малко: социални изследвания в дигиталната ера. Тъй като това е машинен превод, може да е неясно в пъти. Ако искате да ни помогнете да публикувате версия на тази книга на вашия език, моля, пишете ни на info@bitbybitbook.com .

Нашата машинен превод се извършва чрез Google Translate. Те биха искали да добавите този правен отказ от отговорност:

ТОЗИ Услугата може да включва преводи Изпълнява се от GOOGLE. GOOGLE ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, СВЪРЗАНИ С преводите, преки или косвени, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА точност, надеждност, както и всяка ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ.