машины Орчуулга

Дижитал эрин нийгмийн судалгаа: Та машин бага багаар орчуулах уншиж байгаа. Энэ машин нь орчуулга байдаг учраас энэ цаг үед тодорхой бус байж болно. Та бидэнд өөрийн хэл дээр энэ номыг хувилбарыг хэвлэн нийтлэх нь туслахын тулд хүсэж байгаа бол, бидэнд илгээнэ үү info@bitbybitbook.com .

Манай машин орчуулга Translate Google хийж байна. Тэд энэ хууль эрх зүйн татгалзлыг нэмэхийн тулд бидэнд хүсэж байна:

Энэ үйлчилгээ нь GOOGLE зайтай орчуулга агуулсан байж болно. GOOGLE орчуулга, илэрхийлэх ХАМААРАХ буюу шууд ALL баталгаа, үнэн зөв, найдвартай байдал ямар ч баталгаа БА ХУДАЛДААНЫ, биеийн тамирын Тухайн зорилго, NONINFRINGEMENT ямар ч дурдахгүй баталгаа ЗҮЙЛС хүлээхгүй.