Pagsasalin machine

Ikaw ay nagbabasa ng isang machine translation ng Unti-Bit: Social Research sa Digital Age. Dahil ito ay machine translation, maaaring ito ay hindi maliwanag kung minsan. Kung nais mong upang matulungan kaming mag-publish ng isang bersyon ng aklat na ito sa iyong wika, mangyaring mag-email sa amin sa info@bitbybitbook.com .

Ang aming machine translation ay ginagawa sa pamamagitan ng Google Translate. Gusto nila sa amin upang idagdag ito legal disclaimer:

SERVICE ITO AY MAAARING MAGTAGLAY MGA PAGSASALIN POWERED BY GOOGLE. GOOGLE ANG LAHAT NG MGA GARANTIYA KAUGNAY SA MGA PAGSASALIN, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KABILANG ANG ANUMANG WARRANTY NG KAKAYAHANG KAWASTUHAN, PAGIGING MAASAHAN, AT ANUMANG IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYAHANG MAIBENTA, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT PAGLABAG.