Terjemahan mesin

Anda membaca terjemahan mesin Bit oleh Bit: Penyelidikan Sosial di Zaman Digital. Kerana ini adalah terjemahan mesin, ia mungkin tidak jelas pada masa-masa. Jika anda ingin membantu kami menerbitkan versi buku ini dalam bahasa anda, sila e-mel kepada kami di info@bitbybitbook.com .

terjemahan mesin kita dilakukan oleh Google Translate. Mereka mahu kami untuk menambah penafian undang-undang ini:

PERKHIDMATAN INI MUNGKIN MENGANDUNGI TERJEMAHAN POWERED BY GOOGLE. GOOGLE MENAFIKAN SEMUA WARANTI YANG BERKAITAN DENGAN TERJEMAHAN, YANG NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK SEBARANG WARANTI KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN DAN SEBARANG WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN BUKAN PELANGGARAN.