3.7 Konklusjon

Store datakilder har ikke bety slutten på undersøkelsen forskning. Faktisk er det motsatt. Store datakilder og undersøkelser er komplementer ikke substitutter slik som mengden av store data øker, forventer jeg at verdien av undersøkelsene vil øker også.

Forskere er nå i ferd med å lage den tredje æra av undersøkelsen forskning som vil mest sannsynlig være preget av en) ikke-sannsynlighetsutvalg, 2) dataadministrerte intervjuer, og 3) å knytte survey data til andre data. Hver av disse tre områdene er fortsatt i aktiv utvikling, men som data miljøendringer og forskere investere mer tid til adresser disse problemene, jeg forventer store forbedringer. Akkurat som forskerne tok fordel av den utbredte spredning av faste telefoner i 1960 og 1970 for å modern undersøkelse forskning, forventer jeg at forskere vil modern undersøkelse forskning gang til etter at endringene er opprettet av den digitale tidsalder.