3.7 Kokkuvõte

Big andmeallikate ei tähenda lõppu uuringu tulemustest. Tegelikult on olukord vastupidine. Big andmeallikate ja uuringud on täiendused ei asenda et summa suur andmed suurenesid, ma eeldan, et väärtus uuringud järele suureneb samuti.

Teadlased on nüüd loomise protsessi kolmas ajastu uuringu tulemustest, et tõenäoliselt on iseloomulik 1) empiirilist valikut, 2) arvuti manustatuna intervjuud ja 3), mis ühendab uuringu andmed, et muid andmeid. Kõik need kolm valdkonda on endiselt aktiivne areng, kuid kui andmete muutusi keskkonnas ja teadlaste investeerida rohkem aega neid probleeme, ma oodata suuri edusamme. Just nagu teadlased võttis ära laialt levinud difusiooni lauatelefoni telefonid 1960 ja 1970, et moderniseerida küsitlusuuring, ma eeldan, et teadlased on moderniseerida küsitlusuuring jälle vastuseks muutused loodud digitaalajastul.