3.7 Slutsats

Stora datakällor menar inte slutet av undersökningen forskning. I själva verket är det tvärtom. Stora datakällor och undersökningar är komplement inte substitut så när mängden stora data ökar, förväntar jag mig att värdet av undersökningar kommer ökar också.

Forskarna är nu i färd med att skapa den tredje era av opinionsundersökningar som troligen kommer att präglas av en) icke-sannolikhetsurval, 2) dator administreras intervjuer, och 3) länka uppgifter till andra uppgifter. Var och en av dessa tre områden är fortfarande i aktiv utveckling, men som de förändringar och forskare datamiljö investera mer tid till adresser dessa problem, förväntar jag stora förbättringar. Precis som forskare utnyttjade den utbredda spridningen av fasta telefoner i 1960 och 1970 i syfte att modernisera undersökning forskning, jag räknar med att forskare kommer att modernisera undersökning forskning igen som svar på de förändringar som skapats av den digitala eran.