3.7 Conclusió

Grans fonts de dades no signifiquen el final de la investigació mitjançant enquestes. De fet, és el contrari. fonts de dades i enquestes grans són complements i no substituts així com la quantitat de grans augments de dades, espero que el valor de les enquestes s'augmenta també.

Els investigadors estan ara en el procés de creació de la tercera era de la investigació de l'enquesta que molt probablement es caracteritza per 1) el mostreig no probabilístic, 2) entrevistes administrat per ordinador, i 3) la vinculació de dades de l'enquesta a altres dades. Cadascuna d'aquestes tres àrees estan encara en desenvolupament actiu, però a mesura que canvia l'entorn de dades i els investigadors inverteixen més temps a les adreces d'aquests problemes, espero millores importants. De la mateixa manera que els investigadors es van aprofitar de l'àmplia difusió dels telèfons fixos en els anys 1960 i 1970 per tal de modernitzar la investigació per enquestes, espero que els investigadors modernització d'investigació de l'enquesta de nou en resposta als canvis creats per l'era digital.